Uvjeti korištenja

Odredbe Uvjeta korištenja tahografskih kartica na snazi su od 15. travnja 2019.

Uvjeti korištenja tahografskih kartica na snazi su od 15. travnja 2019. a svrha navedenog dokumenta je upoznati nositelje kartica s uvjetima izdavanja i korištenja tahografskih kartica.

Nadzorno tijelo nadležno za implementaciju Uredbe (EU) br. 165/2014 u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Izdavatelj tahografskih kartica dužan je djelovati u skladu s dokumentima odobrenima od strane Ministarstva, odnosno u skladu s CRO-MSA pravilima certificiranja u sustavu pametnog tahografa te CRO-MSCA postupcima certificiranja u sustavu pametnog tahografa

Izdavatelj i Nositelj kartice dužni su postupati u skladu s Uvjetima korištenja tahografskih kartica te Poslovnikom izdavatelja tahografskih kartica.

Izdavatelj jamči privatnost te legitimnu obradu i zaštitu osobnih podataka kao i zaštitu ostalih povjerljivih poslovnih informacija u skladus primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske i Europske unije. Više informacija o zaštiti osobnih podataka može se naći u Izjavi o zaštiti osobnih podataka.