AKD hero image

Kartica poduzeća služi za identifikaciju prijevoznog poduzeća te omogućuje prikazivanje, preuzimanje i ispisivanje podataka iz tahografa.

Kartica poduzeća (kartica prijevoznika) izdaje se prijevoznome poduzeću koje upravlja vozilima u koja je ugrađen tahograf, a služi za identifikaciju prijevoznog poduzeća te omogućuje prikazivanje, preuzimanje i ispisivanje podataka pohranjenih u tahografu koje je prijevozno poduzeće zaključalo.

Kartica vozača
Kartica vozača

Zahtjev za izdavanje kartice poduzeća može podnijeti zakonski zastupnik trgovačkog društva ili obrta koji ima registriranu djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske. Zakonski zastupnik je osoba koja je upisana kao zastupnik društva/obrta u sudskom/obrtnom registru.

Svako prijevozno poduzeće može imati više kartica poduzeća, ovisno o potrebama poslovanja. Postupak izdavanja za svaku dodatnu karticu poduzeća kao i naknada su isti kao i u slučaju podnošenja zahtjeva za prvo izdavanje.

Zahtjev se može predati osobno u uredu Izdavatelja kartica ili putem pošte (preporučeno). U slučaju kada se zahtjev predaje poštom, podnositelj je dužan priložiti preslike svih dokumenata koji se zahtijevaju. Slanje zahtjeva elektroničkom poštom nije moguće.

Pri svakom podnošenju zahtjeva potrebno je pravilno označiti razlog podnošenja Zahtjeva. Pri svim slučajevima pod A (označenim u Zahtjevu za izdavanje kartice poduzeća) i C, kartica se izdaje na novi rok valjanosti (pet godina). U slučajevima B (označenim u Zahtjevu za izdavanje kartice poduzeća) kartica se izdaje na preostali rok valjanosti.

Prvi zahtjev

 • Prvi zahtjev - dokumentacija potrebna za izdavanje kartice poduzeća:
 • zahtjev za izdavanje kartice poduzeća popunjen i potpisan od strane zakonskog zastupnika i ovjeren pečatom poduzeća
 • važeća osobna iskaznica zakonskog zastupnika poduzeća (ukoliko se zahtjev dostavlja poštom potrebno je priložiti presliku iste)
 • dokaz o uplati naknade za izdavanje kartice

Postupak obnove

 • Obnova kartice zbog isteka valjanosti
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva
 • NAPOMENA: Zahtjev za obnovu kartice poduzeća moguće je podnijeti od 90 dana prije isteka stare kartice.
 • Obnova kartice zbog promjene podataka
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja dokumenta koji potvrđuje promjenu podataka
 • NAPOMENA: Poduzeće je dužno vratiti karticu s nevažećim podacima Izdavatelju (bez povrata kartice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • Obnova kartice zbog oštećenja/kvara kartice (nakon isteka jamstvenog roka)
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice
 • NAPOMENA: Poduzeće je dužno vratiti karticu s oštećenjem ili kvarom Izdavatelju (bez povrata kartice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).

Postupak zamjene

 • Zamjena kartice zbog gubitka/krađe
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o gubitku/krađi kartice te, ukoliko se traži izdavanje nove kartice zbog krađe, Zapisnika iz PU o prijavi krađe kartice.
 • VAŽNO: Gubitak kartice se prijavljuje kod Izdavatelja.
 • Zamjena kartice zbog neispravnog rada u jamstvenom roku
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice
 • NAPOMENA: Poduzeće je dužno vratiti neispravnu karticu Izdavatelju (bez povrata kartice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • VAŽNO: Naknada za uslugu zamjene neispravne kartice neće se naplatiti, a reklamacija će se smatrati opravdanom ako jamstveni rok kartice nije istekao, a vraćena kartica nije oštećena i ne može se sa sigurnošću tvrditi da se s njom postupalo protivno Uvjetima.
 • Ukoliko je jamstveni rok kartice istekao ili ako je utvrđeno da reklamacija nije opravdana, naplatit će se naknada za uslugu zamjene neispravne kartice koja je ista kao naknada za uslugu izdavanja kartice.
 • Na zamjensku karticu ne primjenjuje se jamstveni rok.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam