AKD hero image

Kontrolna kartica služi za identifikaciju nadzornoga tijela i službenika za kontrolu te omogućuje pristup podacima u svrhu čitanja, ispisivanja i/ili preuzimanja.

Kontrolna kartica (nadzorna kartica) izdaje se nadležnom nadzornom tijelu, a služi za identifikaciju nadzornoga tijela i službenika za kontrolu te omogućuje pristup podacima pohranjenima u podatkovnoj memoriji, kartici vozača ili, prema potrebi, karticama radionice, u svrhu njihova čitanja, ispisivanja i/ili preuzimanja.

Kartica vozača
Kartica vozača

Zahtjev za izdavanje kontrolne kartice podnosi odgovorna osoba nadzornog tijela i službenik za kontrolu, te obje osobe supotpisuju zahtjev.

Nadzorna tijela su: Inspekcija cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova RH u okviru nadzora nad sigurnošću cestovnog prometa.

Zahtjev se može predati osobno u uredu izdavatelja kartica ili putem pošte (preporučeno). U slučaju kada se zahtjev predaje poštom, podnositelj je dužan priložiti preslike svih potrebnih dokumenata. Slanje zahtjeva elektroničkom poštom nije moguće.

Pri svakom podnošenju zahtjeva potrebno je pravilno označiti razlog podnošenja Zahtjeva. Pri svim slučajevima pod A (označenim u Zahtjevu za izdavanje kontrolne kartice) i C, kartica se izdaje na novi rok valjanosti (dvije godine). U slučajevima B (označenim u Zahtjevu za izdavanje kontrolne kartice) kartica se izdaje na preostali rok valjanosti.

Prvi zahtjev

 • Prvi zahtjev - dokumentacija potrebna za izdavanje kontrolne kartice:
 • zahtjev za izdavanje kontrolne kartice popunjen i potpisan od strane zakonskog zastupnika nadzornog tijela, ovjeren pečatom nadzornog tijela i potpisan od strane službenika za kontrolu
 • važeća osobna iskaznica nadzorne osobe na uvid (ukoliko se zahtjev dostavlja poštom potrebno je priložiti presliku iste)
 • fotografija službenika za kontrolu dimenzija 45x35 mm (fotografija mora pokazivati sadašnji izgled nadzorne osobe, te ne smije biti starija od 6 mjeseci). Ukoliko službenik za kontrolu posjeduje elektroničku vozačku dozvolu RH i voljan je dati podatke o broju vozačke dozvole, nije obvezan prilagati fotografiju  (kada se za to stvore uvjeti)
 • dokaz o uplati troškova za izdavanje kartice

Postupak obnove

 • Obnova kartice zbog isteka valjanosti
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva
 • NAPOMENA: Zahtjev za obnovu kartice radionice moguće je podnijeti do 90 dana prije isteka stare kartice.
 • Obnova kartice zbog promjene podataka
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja dokumenta koji potvrđuje promjenu podataka
 • NAPOMENA: Nadležno tijelo je dužno vratiti kontrolnu karticu s nevažećim podacima Izdavatelju (bez povrata kontrolne kartice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • Obnova kartice zbog oštećenja/kvara kartice (nakon isteka jamstvenog roka)
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice
 • NAPOMENA: Nadležno tijelo je dužno vratiti karticu s oštećenjem ili kvarom Izdavatelju (bez povrata kontrolne kartice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).

Postupak zamjene

 • Zamjena kartice zbog gubitka/krađe
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o gubitku/krađi kartice te, ukoliko se traži izdavanje nove kartice zbog krađe, Zapisnika iz PU o prijavi krađe kartice.
 • VAŽNO: Gubitak kartice se prijavljuje kod Izdavatelja.
 • Zamjena kartice zbog neispravnog rada u jamstvenom roku
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice
 • NAPOMENA: Nadležno tijelo je dužno vratiti neispravnu karticu (bez povrata kontrolne kartice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • VAŽNO: Naknada za uslugu zamjene neispravne kartice neće se naplatiti, a reklamacija će se smatrati opravdanom ako jamstveni rok kartice nije istekao, a vraćena kartica nije oštećena i ne može se sa sigurnošću tvrditi da se s njom postupalo protivno Uvjetima.
 • Ukoliko je jamstveni rok kartice istekao ili ako je utvrđeno da reklamacija nije opravdana, naplatit će se naknada za uslugu zamjene neispravne kartice koja je ista kao naknada za uslugu izdavanja kartice.
 • Na zamjensku karticu ne primjenjuje se jamstveni rok.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam