AKD hero image

Kartica radionice izdaje se ovlaštenom osoblju te omogućuje ispitivanje, kalibraciju i aktiviranje tahografa i/ili preuzimanje podataka.

Kartica radionice izdaje se ovlaštenom osoblju radionica koje je odobrilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a služi za identifikaciju nositelja kartice te omogućuje ispitivanje, kalibraciju i aktiviranje tahografa i/ili preuzimanje podataka iz njih.

Kartica vozača
Kartica vozača

Zahtjev za izdavanje kartice radionice podnosi zakonski zastupnik trgovačkog društva ili obrta koji ima registriranu djelatnost radionice za tahograf. Zakonski zastupnik je osoba koja je upisana kao zastupnik trgovačkog društva/obrta u sudskom/obrtnom registru. Radionica mora posjedovati valjano i važeće rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U zahtjevu mora  biti jasno vidljiv broj radionice te ime ovlaštenog tehničara (korisnika kartice).

Zahtjev se može predati osobno u uredu Izdavatelja kartica ili putem pošte (preporučeno). U slučaju kada se zahtjev predaje poštom, podnositelj je dužan priložiti preslike svih potrebnih dokumenata. Slanje zahtjeva elektroničkom poštom nije moguće.

Kod izdavanja kartica radionicama zakonski zastupnik dužan je osigurati provjeru identiteta svojih tehničara.

Ovlaštenim tehničarima radionica PIN se dostavlja elektroničkom poštom te je navođenje adrese elektroničke pošte obvezni podatak.

Pri svakom podnošenju zahtjeva potrebno je pravilno označiti razlog podnošenja Zahtjeva. Pri svim slučajevima pod A (označenim u Zahtjevu za izdavanje kartice radionice) i C, kartica se izdaje na novi rok valjanosti (godinu dana). U slučajevima B (označenim u Zahtjevu za izdavanje kartice radionice) kartica se izdaje na preostali rok valjanosti.

Prvi zahtjev

 • Prvi zahtjev - dokumentacija potrebna za izdavanje kartice radionice:
 • zahtjev za izdavanje kartice radionice popunjen i potpisan od strane zakonskog zastupnika i ovlaštenog tehničara i ovjeren pečatom radionice
 • važeća osobna iskaznica tehničara na uvid (ukoliko se zahtjev dostavlja poštom potrebno je priložiti presliku iste)
 • fotografija tehničara dimenzija 45x35 mm (fotografija mora pokazivati sadašnji izgled tehničara, te ne smije biti starija od 6 mjeseci). Ukoliko tehničar posjeduje elektroničku vozačku dozvolu RH i voljan je dati podatke o broju vozačke dozvole, nije obvezan prilagati fotografiju  (kada se za to stvore uvjeti)
 • preslika valjanog i važećeg Rješenja Ministarstva iz kojeg je jasno vidljiv naziv radionice, broj radionice i pripadnost ovlaštenog tehničara navedenoj radionici
 • dokaz o uplati troškova za izdavanje kartice

Postupak obnove

 • Obnova kartice zbog isteka valjanosti
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva
 • NAPOMENA: Zahtjev za obnovu kartice radionice moguće je podnijeti od 90 dana prije isteka stare kartice.
 • Obnova kartice zbog promjene podataka
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja dokumenta koji potvrđuje promjenu podataka (radionice ili ovlaštenog tehničara)
 • NAPOMENA: Radionica je dužana vratiti karticu radionice s nevažećim podacima Izdavatelju (bez povrata kartice radionice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • Obnova kartice zbog oštećenja/kvara kartice (nakon isteka jamstvenog roka)
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice
 • NAPOMENA: Radionica je dužna vratiti karticu s oštećenjem ili kvarom Izdavatelju (bez povrata kartice radionice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).

Postupak zamjene

 • Zamjena kartice zbog gubitka/krađe
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o gubitku/krađi kartice te, ukoliko se traži izdavanje nove kartice zbog krađe, Zapisnika iz PU o prijavi krađe kartice.
 • VAŽNO: Gubitak kartice se prijavljuje kod Izdavatelja.
 • Zamjena kartice zbog neispravnog rada u jamstvenom roku
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice
 • NAPOMENA: Radionica je dužna vratiti neispravnu karticu (bez povrata kartice radionice nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • VAŽNO: Naknada za uslugu zamjene neispravne kartice neće se naplatiti, a reklamacija će se smatrati opravdanom ako jamstveni rok kartice nije istekao, a vraćena kartica nije oštećena i ne može se sa sigurnošću tvrditi da se s njom postupalo protivno Uvjetima.
 • Ukoliko je jamstveni rok kartice istekao ili ako je utvrđeno da reklamacija nije opravdana, naplatit će se naknada za uslugu zamjene neispravne kartice koja je ista kao naknada za uslugu izdavanja kartice.
 • Na zamjensku karticu ne primjenjuje se jamstveni rok.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam